SELFIE - un nou instrument digital pentru școlile din UE

selfie

Comisia Europeană a prezentat pe 25 octombrie un nou instrument care vine în sprijinul tuturor școlilor din UE, precum și din Rusia, Georgia și Serbia. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) constituie una dintre cele 11 inițiative ale Planului de acțiune pentru educația digitală care vizează stimularea competențelor digitale în Europa și promovarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale în procesele de predare și învățare.

Instrumentul digital a fost lansat în 24 de limbi ale UE și vor urma și alte versiuni lingvistice. Orice școală interesată (din învățământul primar, secundar și profesional) poate să se înscrie pe platforma SELFIE și să utilizeze instrumentul în cadrul școlii pentru a evalua modul în care tehnologiile digitale sunt utilizate în procesele de predare și învățare. 

SELFIE constituie una dintre cele 11 inițiative ale Planului de acțiune pentru educația digitală prezentat de Comisie în ianuarie anul acesta. Planul de acțiune vizează stimularea competențelor digitale în Europa și promovarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale în procesele de predare și învățare.

Comisia va elabora, de asemenea, materiale ajutătoare pentru școli pentru a le ajuta să ia măsurile necesare în vederea sporirii utilizării de către acestea a tehnologiilor digitale, după ce acestea au completat SELFIE. Comisia explorează, de asemenea, sinergiile potențiale cu rețelele existente de cadre didactice și de școli, în special eTwinning, platforma online susținută de programul Erasmus+, care a devenit cea mai vastă rețea mondială de cadre didactice.

Pentru mai multe detalii asupra modului cum funcționează platforma și ultilitatea sa urmăriți editorialul din E-buletinul lunii octombrie 2018.

#SELFIE_EU

Universitățile europene - o nouă inițiativă prin E...
Dialog pe tema „Rețelele sociale – între oportunit...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută