Declaraţie de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

Pentru noi este important să respectăm confidenţialitatea informaţiilor pe care ni le furnizaţi. De aceea, datele cu caracter personal nu sunt comunicate unor părţi terţe, iar accesul la informaţii face obiectul unor controale stricte de securitate.

Descrierea serviciului

Centrul de contact Europe Direct este un serviciu de informare pentru persoane fizice şi juridice. Oferă răspunsuri directe, personalizate, la întrebări cu caracter general despre UE şi recomandă surse suplimentare de informaţii şi consiliere.

 

Date de identificare

Datele dumneavoastră personale sunt colectate şi prelucrate doar în măsura în care ne sunt necesare pentru a răspunde întrebărilor adresate: nume, prenume, date de contact (adresa de e-mail şi numărul de telefon dacă este nevoie să vă sunăm) şi limba preferată. În unele cazuri, este obligatoriu să ne furnizaţi şi date despre ţara de reşedinţă, naţionalitate, sex, vârstă, categoria economică şi tipul de organizaţie.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră/cui îi sunt divulgate?

Datele dumneavoastră personale sunt stocate într-o bază de date care poate fi accesată de funcţionarii Comisiei responsabili cu centrul de contact Europe Direct. Cererea dumneavoastră este stocată şi procesată pe serverul contractantului nostru (European Service Network) şi poate fi înaintată prin e-mail funcţionarului european responsabil de soluţionarea sa.

Contractantul extern a semnat un contract cu Comisia Europeană, având obligaţia legală de a respecta legislaţia în vigoare în materie de protecţie a datelor personale şi de procesare a acestora, în special Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Datele personale nu sunt comunicate unor părţi terţe.

 

Cum asigurăm protecţia informaţiilor pe care ni le transmiteţi?

La nivelul Comisiei, accesul la date le este rezervat funcţionarilor desemnaţi (pe bază de nume de utilizator şi parolă) şi contractanţilor care răspund de aspecte tehnice.

În afara Comisiei, numai personalul contractantului extern (European Service Network) care se ocupă cu soluţionarea cererilor sau cu întreţinerea tehnică a bazei de date are acces la datele dumneavoastră personale, tot pe bază de nume de utilizator şi parolă.

Funcţionarea serverelor care conţin date personale este conformă cu cerinţele în materie de securitate ale Comisiei, stabilite de Direcţia Securitate şi aplicabile acestui tip de servicii şi de servere.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Baza de date a centrului de contact Europe Direct funcţionează sub coordonarea d-lui Antonis Papacostas, responsabil cu protecţia datelor şi şef al unităţii „Contactul cu cetăţenii” (Direcţia Generală Comunicare, Comisia Europeană).

Pentru întrebări sau cereri referitoare la informaţiile pe care le-aţi transmis, contactaţi responsabilul cu protecţia datelor.

Dacă este cazul, cererea dumneavoastră va fi transmisă unui funcţionar din cadrul instituţiilor UE sau al unui organism de la nivel local, naţional sau european care este în măsură să vă răspundă.

Dacă întrebarea se referă la drepturile dumneavoastră în calitate de cetăţean al UE, aceasta ar putea fi transmisă unui alt serviciu al Comisiei Europene, Europa ta – Consiliere.

Europa ta – Consiliere va examina cererea dumneavoastră şi, dacă va constata că autorităţile naţionale sunt în măsură să vă ajute, va transfera cazul către SOLVIT. SOLVIT este o reţea care se ocupă cu soluţionarea problemelor care apar între o persoană fizică sau juridică şi autorităţile dintr-un alt stat membru, atunci când este posibil ca legislaţia UE să nu fi fost aplicată în mod corespunzător.

Întrebările referitoare la Parlamentul European pot fi direcţionate către Serviciul de informare a cetăţenilor din cadrul Parlamentului European (CITES). În acelaşi timp, CITES poate redirecţiona unele întrebări către centrul de contact Europe Direct.

Orice astfel de transfer vă va fi semnalat.

 

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu aveţi acces direct la datele stocate pe serverul nostru. Pentru a modifica sau şterge datele dumneavoastră personale sau pentru a afla care sunt datele pe care le deţinem, trimiteţi-ne un e-mail.

 

Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?

Toate datele personale primite şi stocate atât de către Comisie, cât şi către contractant, sunt şterse după 5 anii.

 

Abonarea la lista de difuzare Europe Direct

Abonaţi-vă la lista de difuzare Europe Direct şi primiţi informaţii despre UE!

Dacă bifaţi în formularul pentru întrebări căsuţa opţională „Autorizez Comisia Europeană să-mi adauge adresa de e-mail la lista de adrese a Europe Direct”, datele dvs. personale vor fi preluate de instrumentul prin care Comisia îşi gestionează listele („MailMas”).

Vă puteţi modifica datele în orice moment, prin MailMas. Aveţi posibilitatea: 
• să vă modificaţi datele de identificare (adresa de e-mail sau parola) 
• să vă modificaţi datele personale 
• să vă modificaţi abonamentul
• sau să vă dezabonaţi definitiv.

Datele dumneavoastră vor fi accesibile angajaţilor Comisiei care lucrează la Centrul de Contact Europe Direct. Ele sunt păstrate în baza de date care alimentează listele de difuzare până în momentul în care vă anulaţi abonamentul.

 

Informații suplimentare

Pe lângă această declaraţie de confidenţialitate, se aplică şi dispoziţiile Avizului juridic.