European Investment Project Portal (EIPP)

Project promoters based in the EU, and interested in reaching potential investors worldwide can register their projects in the European Investment Project Portal (EIPP) to boost its visibility to a large network of international investors. For investors looking for investment opportunities in areas such as energy efficiency, transport, healthcare, ...
Continue reading
0
  637 Hits

Platforma Emerging Industries - o extensie a Observatorului European pe Clustere

​Platforma Emerging Industries, extensie a European Cluster Observatory (ECO), are drept obiectiv lansarea de studii adiționale pentru a crește capacitatea de analiză și de informare privind industriile noi. Scopul principal este acela de a ajuta și asista statele-membre și regiunile pan-europene în crearea și dezvoltarea de strategii de dezvoltare, astfel încât avantajele competitive globale să capete contur prin clustere. 

Continue reading
0
  1312 Hits

Platformă dedicată studiilor și cercetărilor din domeniul culturii

Pe platforma http://www.europa-creativa.eu/ puteți accesa la meniul Resurse / Studii și cercetări foarte multe sinteze, lucrări de cercetare și rapoarte ale proiectelor și oportunităților create prin cultură și cu impact antreprenorial în diverse comunități. 

Pagina este disponibilă în limba română, mai puțin publicațiile, care sunt disponibile în limba engleză.

Continue reading
0
  1373 Hits

Portalul dedicat Agendei Digitale a Europei

Agenda digitală prezentată de Comisia Europeană reprezintă unul dintre cei şapte piloni ai strategiei Europa 2020 care stabileşte obiective de creştere a Uniunii Europene (UE) până în 2020. Această Agendă digitală propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul.

Continue reading
0
  2133 Hits

Portalul Open Training Platform - UNESCO

Pentru cei dintre dumneavoastră care activați drept cadru didactic, formator sau mentor într-un ONG, portalul Open Training Platform pus la dispoziție de UNESCO constituie o resursă foarte utilă și diversă pentru activități de formare și de educație formală, non-formală și informală.

Continue reading
0
  2182 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook