Platforma Emerging Industries - o extensie a Observatorului European pe Clustere

Platforma Emerging Industries - o extensie a Observatorului European pe Clustere

​Platforma Emerging Industries, extensie a European Cluster Observatory (ECO), are drept obiectiv lansarea de studii adiționale pentru a crește capacitatea de analiză și de informare privind industriile noi. Scopul principal este acela de a ajuta și asista statele-membre și regiunile pan-europene în crearea și dezvoltarea de strategii de dezvoltare, astfel încât avantajele competitive globale să capete contur prin clustere. 

Continue reading
0
666 Hits

Platformă dedicată studiilor și cercetărilor din domeniul culturii

Platformă dedicată studiilor și cercetărilor din domeniul culturii

Pe platforma http://www.europa-creativa.eu/ puteți accesa la meniul Resurse / Studii și cercetări foarte multe sinteze, lucrări de cercetare și rapoarte ale proiectelor și oportunităților create prin cultură și cu impact antreprenorial în diverse comunități. 

Pagina este disponibilă în limba română, mai puțin publicațiile, care sunt disponibile în limba engleză.

Continue reading
0
784 Hits

Portalul dedicat Agendei Digitale a Europei

Portalul dedicat Agendei Digitale a Europei

Agenda digitală prezentată de Comisia Europeană reprezintă unul dintre cei şapte piloni ai strategiei Europa 2020 care stabileşte obiective de creştere a Uniunii Europene (UE) până în 2020. Această Agendă digitală propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul.

Continue reading
0
1383 Hits

Portalul Open Training Platform - UNESCO

Portalul Open Training Platform - UNESCO

Pentru cei dintre dumneavoastră care activați drept cadru didactic, formator sau mentor într-un ONG, portalul Open Training Platform pus la dispoziție de UNESCO constituie o resursă foarte utilă și diversă pentru activități de formare și de educație formală, non-formală și informală.

Continue reading
0
1432 Hits

Portalul participanților în programul Orizont 2020

Portalul participanților în programul Orizont 2020

Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare și dezvoltare de până acum și are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care se etalează pe șapte ani. Majoritatea finanțărilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor competitive, dar bugetul pentru Orizont 2020 include finanțări inclusiv pentru Centrul Comun de CercetareInstitutul European de Inovare și Tehnologie și pentru activitatea de cercetare desfășurată în cadrul Tratatului Euratom. De asemenea, vor fi publicate cereri separate în cadrul unor parteneriate specifice cu sectorul industrial și cu statele membre (a se vedea IP/13/668). În 2014, bugetul total alocat cercetării, inclusiv aceste elemente și cheltuieli administrative, va fi de 9,3 miliarde EUR, iar în 2015 va crește până la 9,9 miliarde EUR. Sumele definitive pentru anul 2015 fac obiectul deciziei privind bugetul anual pentru 2015.

Continue reading
0
1519 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook