Întâlnire de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ Reduce, Reuse, Recycle.

Pe data de 13 decembrie 2016, a avut loc, la Palatul Copiilor din Bacău, întâlnirea de lucru a elevilor şi cadrelor didactice din Franţa, Italia, Polonia, Turcia şi România (Bacău, coordonatoare fiind d-na profesoară Nela Dumea) în cadrul proiectului KA2 Erasmus+, intitulat Reduce, Reuse, Recycle. Afost dezbătută tema „Energii regenerabile / Energii alternative".

Activităţile prevăzute în săptămâna 12 – 16 decembrie au circumscris: vizite de documentare la unități industriale sau de învățământ, experiențe practice din domeniul celor 3R, prezentări de iniţiative locale privind utilizarea energiilor alternative, work-shop-uri privind reciclarea creativă a deşeurilor, prezentări ale metodelor alternative de producere a energiei sau de meserii legate de conceptul 3R etc. Prin diversitatea acţiunilor întreprinse, prin ideea însăşi a proiectului şi prin realizarea de produse regeneratede către echipele de profesori şi elevi din cele 5 state, întâlnirea de lucru s-a dovedit a fi rodnică şi provocatoare pentru toţi partenerii proiectului. Centrul Europe Direct Bacău a participat cu materiale promoţionale privind politicile europene şi albume reprezentative pentru municipiul şi judeţul Bacău.

Corina Crețu: "57 de milioane de euro pentru reabi...
E-Buletin de informare 12/2016

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Evenimente

Caută